Velkommen til Korshage Grundejerforening

Foreningen består af 60 sommerhusejere på spidsen af Rørvig halvøen, der hvor Kattegat og Isefjord mødes.

Området blev fredet i 1940 og er i dag Natura 2000 område, EU habitatområde, fuglebeskyttelsesområde og en væsentlig trækleder for store trækfugle.

Området er dannet af sandtanger med laguner bagved, hvor Flyndersø er den sidste rest. De øvrige laguner er omdannet til strandenge, som i dag bliver afgræsset, så det åbne landskab ikke springer i skov. De udbredte klitheder er blandt andet bevokset med lyng, enebær, brombær og forblæste ege og birke, men også hybenrosen begynder at brede sig.