Aktiviteter

Naturplejedag
Der afholdes naturplejedag for alle grundejerforeningens medlemmer hvert år den anden lørdag i september. Vi mødes kl 10 og hjælpes ad med at udføre beskæring og andre relevante opgaver efter aftale med Naturstyrelsen. Der afholdes fælles frokost efterfølgende.
Nærmere information om de enkelte arrangementer bliver sendt ud på mail.

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling for alle grundejerforeningens medlemmer hvert år normalt i begyndelsen af juni.
Nærmere information om generalforsamlingerne bliver sendt ud på mail.